Darmowa dostawa od 1 000,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Jakie kominki spełniają wymagania ekoprojektu?

2022-08-26
Jakie kominki spełniają wymagania ekoprojektu?

Dlaczego wprowadzono Ekoprojekt?

Nadrzędnym celem zmian wprowadzonych w Unii Europejskiej było zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i redukcji zużycia energii elektrycznej. Przepisy wprowadzano stopniowo. Już w 2009 roku parlament Unii Europejskiej przyjął dyrektywę 2009/125/WE. [1] Dyrektywa była ramowym dokumentem, w którym spisano "ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią". W 2015 pojawiło się szczegółowe rozporządzenie, w którym opublikowano wymogi jakie muszą spełniać “miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe”. [2] Kraje członkowskie miały zatem kilka lat na dostosowanie swojego prawa do nowych przepisów, które w pełni weszły w życie właśnie na początku 2022 roku.

Jakie wymogi muszą spełnić kominki po 1 stycznia 2022 roku?

W grupie urządzeń, które objęto restrykcyjnymi normami sprawności energetycznej i emisji zanieczyszczeń znalazły się "miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe o nominalnej mocy cieplnej 50 kW lub mniejszej." Pod tym terminem kryją się m.in. kominki rekreacyjne i piece wolnostojące użytkowane głównie w gospodarstwach domowych. Od 1 stycznia 2022 roku wszystkie te urządzenia muszą spełniać określone przez ustawodawcę normy. W przeciwnym razie nie zostaną dopuszczone do sprzedaży.
Każdy model kominka musi zostać zweryfikowany i przejść proces certyfikacji. Produkty sprawdzane są pod kątem spełnienia:

wymogów dotyczących ekoprojektu w odniesieniu do sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń. To nowy sposób pomiaru efektywności energetycznej wyrażony w procentach. Określany jest jako stosunek zapotrzebowania na ogrzewanie danego pomieszczenia zapewniany przez miejscowy ogrzewacz (np. kominek na paliwo stałe) do rocznego zużycia energii wymaganej do zaspokojenia tego zapotrzebowania. Innymi słowy, stosunek energii oddanej przez urządzenie w trakcie 1 roku do faktycznego zużycia energii (uwzględniający również dodatkowe współczynniki).
wymogów dotyczących ekoprojektu w odniesieniu do emisji: poziomu emisji cząstek stałych (PM), organicznych związków gazowych (OGC), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO).
wymogów dotyczących informacji o produkcie, w tym zawartości instrukcji i dokumentacji technicznej.

Jakie wymogi muszą spełnić kominki, aby spełnić normy Ekoprojektu?

Ogrzewacze z zamkniętą komorą spalania, które wykorzystują inne paliwo niż pellet (np. kominki na drewno), muszą odznaczać się sezonową efektywnością energetyczną na poziomie 60%, a także określoną przez dyrektywę emisją cząstek stałych (wyszczególnione są w poniższej tabeli).

Kryteria

Wymogi dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania, wykorzystujących paliwo inne niż pellet

Sezonowa efektywność energetyczna

65%

Emisja cząstek stałych (PM)

40 mg/m3

Emisja Organicznych Związków Gazowych (OZG)

120 mgC/m3

Emisje tlenków azotu (NOx)

300 mg/m3

Emisje tlenku węgla (CO)

1500 mg/m3

Skąd będziemy wiedzieć, że kominek jest zgodny z nowymi normami?

Jak wspominaliśmy wcześniej, w świetle przepisów kominek przed wprowadzeniem do obrotu, musi przejść tzw. ocenę zgodności. Ocena zgodności ma na celu potwierdzenie zgodności specyfikacji produktu z obowiązującymi normami w Unii Europejskiej. Za proces certyfikacji odpowiedzialne są specjalne "organy publiczne lub prywatne, wyznaczone przez władze publiczne".
Przed zakupem kominka powinniśmy dokładnie zapoznać się ze specyfikacją techniczną i sprawdzić, czy produkt zawiera wymagane przez prawo oznaczenia.
W pierwszej kolejności sprawdzamy czy kominek został wyprodukowany w Unii Europejskiej i posiada certyfikat CE.
Produkty, które pozytywnie przeszły ocenę zgodności, zazwyczaj są oznaczone certyfikatem akredytowanego instytutu badawczego.
Na koniec każdy kominek, który został zakupiony po 1 stycznia 2022 roku, powinien być oznaczony specjalnym piktogramem potwierdzającym, że spełnia założenia Ekoprojektu.

Czy mój stary kominek spełnia założenia Ekoprojektu?

To pytanie z pewnością zadaje sobie wielu użytkowników kominków, które zostały zamontowane przed 1 stycznia 2022 roku. Warto pamiętać, że przepisy unijne nie zostały wprowadzone z dnia na dzień i producenci kominków mieli kilka lat na dostosowanie swoich produktów do nowych wytycznych. Już wcześniej w sprzedaży było wiele urządzeń, które w pełni dostosowane były do wytycznych Unii Europejskiej. Jeżeli kominek zamontowano 2-3 lata temu z pewnością spełnia bieżące wymogi prawne. W przypadku gdy nie jesteśmy tego pewni, warto zgłosić się z pytaniem do samego producenta lub sprawdzić samodzielnie. Wszystkie dane dotyczące sprawności cieplnej znajdziemy w dokumentacji technicznej lub instrukcji kominka.

Co, gdy mój stary kominek nie spełnia wymagań tego projektu?

W sytuacji, gdy w domu użytkujemy stary kominek, który został zamontowany jeszcze przed 2009 rokiem wówczas jest duża szansa, że nie będzie on spełniał założeń Ekoprojektu.
Każdy kominek, który nie spełnia wymagań dyrektywy unijnej, musi zostać do niej dostosowany. W większości przypadków konieczna jest wymiana kominka na nowy. Możemy również wykonać remont i uzbroić nasz kominek w specjalny elektrofiltr, który pozwoli nam na dostosowanie go do przepisów.
Kwestie związane z wymianą pieców i terminy ich wymiany ustalane są w poszczególnych województwach. Regulują je tzw. ustawy antysmogowe. Zazwyczaj daty wymiany przypadają na lata 2025-2027.

Ecodesign a uchwały antysmogowe.

Przed zakupem kominka warto dokładnie zapoznać się z wszystkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym województwie — przede wszystkim z uchwałą antysmogową. Precyzuje one dokładnie wymagania, jakie muszą spełniać urządzenia, które instalowane są na określonym terenie. W wielu województwach do regulacji narzuconych przez dyrektywę unijną dochodzą również inne wytyczne związane z rodzajem paliw (np. zakaz palenia drewnem o wilgotności powyżej 20%) czy sposobem eksploatacji urządzenia (np. uchwała sejmiku województwa małopolskiego zabrania palenia paliwami stałymi w dni największego przekroczenia wskaźników zapylenia).

W przypadku gdy nie jesteś pewny czy kominek spełnia wymogi dyrektywy Ecodesign możesz zawsze skonsultować z producentem i sprzedawcą określonego produktu.

Materiały źródłowe:

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009L0125
  2. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1185&from=PL
Pokaż więcej wpisów z Sierpień 2022
Zaufane Opinie IdoSell
4.72 / 5.00 25 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-12-20
Ok
2022-09-20
Polecam
pixel